Kominictví Kastler & Kusý

Nabízíme kominické služby na vysoce kvalitní profesionální úrovni. Neváhejte využít našich služeb, které odborně provádějí profesionálové s praxí, a staňte se tak jedním z mnoha našich spokojených zákazníků.

Přehled služeb

Základní čištění komínových průduchů

Čištěním komínů rozumíme mechanické odstranění produktů spalování (pevných částic spalin), které se vlivem provozu spotřebiče uchytily na vnitřní straně spalinové cesty a případné odstranění kondenzátů z kondenzační jímky.

Spalinová cesta představuje systém, který zajišťuje bezpečný odvod spalin do volného ovzduší, a to od spalinového hrdla spotřebiče, až po ústí komínu.

Pravidelné čištění zamezuje snížení účinnosti spalinové cesty. Čištění provádíme kvalitním a šetrným způsobem za pomoci nářadí z materiálů nepoškozujících vnitřní vložky a tím jejich snižování životnosti.

Zpráva o provedení kontroly spalinových cest

Po provedení kotroly vám vystavíme potvrzenou zprávu, která slouží jako doklad toho, že komín je zkontrolovaný a v pořádku. Tato zpráva je důležitým dokumentem při případném jednání s hasiči nebo s pojišťovnou.

Čištění kamen, kotlů

Malé i velké spotřebiče dle potřeb a dohody se zákazníkem.

Čištění krbů

Větší čištění by se mělo provádět po ukončení topné sezóny, kdy topidlo zůstává delší dobu bez provozu.

Vložkování komínů

Vložkování komínů zamezuje unikání spalin do bytových prostor, zvyšuje komínový tah a zajišťuje nenasákavost.

Revize a kolaudace komínů

Zajišťujeme a provádíme revize komínů a spalinových cest, jak výchozích před uvedením spalinové cesty do provozu, tak opakované u stávajících objektů.

Měla by se provádět v těchto případech:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Provádíme prohlídky komína v době hrubé stavby až po dokončení komína, než budou provedeny dokončovací práce. Při této kontrole je možno odhalit závady a případné nedodržení technologických postupů montáže komínových systémů, které při celkovém dokončení stavby je velice obtížné zjistit, ale v budoucnu mohou způsobit značné škody na objektu.

Nařízení vlády 91/2010 Sb. uvádí vzor revizní zprávy spalinové cesty (příloha 3 nařízení vlády 91/2010 Sb.) a vzor zprávy o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty (příloha 2 nařízení vlády 91/2010 Sb.), jiné provedení nebude při kolaudaci akceptováno stavebními úřady.

Připojovaní kouřovodů

Pro připojování kouřovodů, vložkování, opravy a stavbu komínů používáme značkové a kvalitní materiály od výrobců Jeremias, Brilon, Promat, EKO flex atd. se zárukou garance, splňující EN. Dále nabízíme montáže komínových stříšek, hlavy a desky (antik) z přírodního pískovce.

Vypalování komínů

Vypálením komína odstraníme pevné usazeniny spalin, zejména dehtových, z průduchu komína jejich kontrolovaným spálením.

Komín se smí vypalovat pouze tehdy, pokud není možné odstranit pevné usazeniny spalin jiným  způsobem, za předpokladu, že komín je odolný proti účinkům hoření, a nedojde-li vypalováním k narušení účelu, kterému má komín sloužit.

Konzultace přípravy spalinové cesty

U novostaveb předcházejte častým závadám konzultací a kvalifikovaným návrhem a výpočtem spalinové cesty, který bere v úvahu typ a jmenovitý tepelný výkon spotřebiče, průměr a výšku komína.

Spalinové cesty instalované od roku 2002 musí být označeny identifikačním štítkem od zhotovitele.

SOS servis 24 hodin denně

Při hávarii nebo náhlých problémech s komínem či topeništi vyžadujících neodkladný zásah nás kontaktujte na tel. čísle uvedeném v kontaktech.

Opravy komínů, komínové hlavy a komínové desky, výměna vymetacích a vybíracích dvířek

Technický stav komínových těles se úměrně se stářím zhoršuje. Je velice nutné technický stav komínových těles sledovat a včas provést opravu. Zednická oprava bývá velmi často nutná u komínů, na které byly napojeny plynové spotřebiče bez komínové vložky.

Máte-li pocit, že komíny Vašeho domu nejsou v nejlepším technickém stavu, kontaktujte nás.

Prohlídka komínu inspekční kamerou

Inspekční kamera se používá pro kontrolu spalinových cest. Kamera je vybavena LCD obrazovkou a spolu s vestavěným světlem lze prozkoumat každé nepřístupné části komína.

SOS Servis | Roman Kastler - 608 888 359 | Roman Kusý - 774 123 947

Pondělí8-16 hod. (dále dohodou)
Úterý8-16 hod. (dále dohodou)
Středa8-16 hod. (dále dohodou)
Čtvrtek8-16 hod. (dále dohodou)
Pátekobjednaní zákazníci, havárie

Sobotaobjednaní zákazníci
chataři a chalupáři
chatové oblasti
havárie

V letních měsících čerpáme individuálně dovolenou a případné objednávky řešíme operativně.